Filatelija Bokić Filatelija Bokić

UVJETI KORIŠTENJA

Uvjeti korištenja odnose se na korištenje web stranica pod domenom filatelja.net te svih ponuđenih web servisa na navedenoj domeni. Korištenjem ovih web stranica i ponuđenih web servisa prihvaćate ove Uvjete korištenja.

Bokić i kćeri d.o.o. može Uvjete korištenja povremeno ažurirati pa Vas molimo da ih s vremena na vrijeme provjerite. Vaše korištenje ovih web stranica i web servisa nakon ažuriranja podrazumijeva Vaš pristanak na takve modificirane Uvjete korištenja. Ako se s ovim Uvjetima korištenja ne slažete, niste ovlašteni za pristup i korištenje web stranica te web servisa pod navedenom domenom.

Autorska prava

Bokić i kćeri d.o.o. ima autorsko pravo na sadržaj ovih web stranica i web servisa. Od strane  Bokić i kćeri d.o.o. ste ovlašteni za pregled, preuzimanje, ispis, kopiranje, distribuiranje i uporabu sadržaja objavljenog na ovim web stranicama i web servisima ako su zadovoljeni sljedeći uvjeti: nisu učinjene nikakve modifikacije bez prethodnog pismenog odobrenja Bokić i kćeri d.o.o. i materijali se koriste samo u svrhu informiranja te u osobne ili nekomercijalne svrhe.

Svako pregledavanje, preuzimanje i uporaba bilo kojeg dokumenta objavljenog na ovim web stranicama i web servisima, podrazumijeva Vaše prihvaćanje Uvjeta korištenja. Ako se s Uvjetima korištenja ne slažete, svako pregledavanje, preuzimanje, kopiranje ili prosljeđivanje sadržaja ovih web stranica i web servisa, bilo elektronskim ili nekim drugim putem, nije Vam dopušteno. Ako ste zainteresirani za uporabu ovih web stranica i web servisa ikako drugačije od gore opisanog, molimo kontaktirajte Bokić i kćeri d.o.o. putem kontakt informacija objavljenih na ovim stranicama.

Ukidanje web stranica i web servisa

Bokić i kćeri d.o.o. ima pravo u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga modificirati ili ukinuti ove web stranice i web servise, sa ili bez prethodne obavijesti.

Bokić i kćeri d.o.o. neće biti odgovoran ni Vama niti nekoj trećoj strani za promjenu ili ukidanje ovih web stranica i web servisa. Stavke ovih Uvjeta korištenja su važeće unatoč mogućem ukidanju ovih web stranica i ponuđenih web servisa.

Linkovi

Ove web stranice i web servisi mogu sadržavati linkove na ostale web stranice ili izvore. Bokić i kćeri d.o.o. nije odgovoran za tekstualni i/ili reklamni sadržaj, odnosno za proizvode koji su na tim web stranicama/izvorima ponuđeni, a nije odgovoran niti za sadržaj koji je putem njih dostupan, mogućnost korištenja ili točnost sadržaja. Linkove koristite na vlastitu odgovornost.

Bokić i kćeri d.o.o. ne garantira: da je sadržaj na ovim web stranicama i web servisima oslobođen od pogrešaka ili pogodan za svaku svrhu, da će ove web stranice i web servisi funkcionirati bez pogrešaka ili prekida, da će biti odgovarajući za Vaše potrebe, da implementacija takvog sadržaja neće narušavati patente, autorska prava, zaštitni znak ili ostala prava neke treće strane.

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

Bokić i kćeri d.o.o. poštuje privatnost svojih korisnika. Svi podaci iz procesa registracije te ostali podaci o korisniku nisu dostupni trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Prestanak korištenja

Bokić i kćeri d.o.o. nije odgovoran Vama niti nekoj trećoj strani za bilo koju nastalu štetu, bila ona direktna ili indirektna, slučajna ili posljedična, povezana ili proizlazeća iz Vaše uporabe, pogrešne uporabe, odnosno nemogućnosti uporabe web stranica i web servisa. Iako Vaše potraživanje može biti bazirano na garanciji, ugovoru, prekršaju ili nekom drugom pravnom uporištu, neovisno o našoj obavještenosti o mogućnosti nastanka takve štete, Bokić i kćeri d.o.o. se oslobađa od svake odgovornosti. Prihvaćanje ograničenja naše odgovornosti nužan je preduvjet korištenja ovih web stranica i web servisa.

Pomoć i podrška

Bokić i kćeri d.o.o. korisnicima ne pruža telefonsku podršku. Pomoć i podrška dostupni su isključivo preko odgovarajuće e-mail adrese, a prema vrsti web servisa za koji je korisnik registriran. Odgovarajuća e-mail adresa objavljena je na stranicama pojedinog web servisa.

Modifikacija Uvjeta korištenja

Bilo kakve izmjene i dopune ovih Uvjeta korištenja neće biti važeće ako iste nisu objavljene od strane Bokić i kćeri d.o.o.  na ovim web stranicama. Svaka izmjena objavljena na ovim web stranicama, od strane Bokić i kćeri d.o.o. odmah postaje važeća, a svako daljnje korištenje ovih web stranica i ponuđenih web servisa podrazumijevat će Vaše prihvaćanje izmijenjenih odredbi.

Vlasnik ovih web stranica je:

Bokić i kćeri d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge
Adresa: Augusta Šenoe 9, 10000 Zagreb
Matični broj: 2077949
Račun: 2402006-1100464954, Erste & Steiermärkische Bank d.d.

Ured: Filatelija Bokić,
Adresa: Nikole Tesle 15, 10000 Zagreb
Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 9-12h i 17-20h
Tel. +3851/4852-553
Fax. +3851/4873-534

Sve upite koji se odnose na ove Uvjete korištenja možete uputiti na gore navedenu adresu ili nas kontaktirati na e-mail: info@filatelija.net

Zahvaljujemo Vam se na posjeti i korištenju naših web stranica i web servisa.

web hosting powered by www.zubak.com